Tuesday, March 08, 2005

Referanser

I akademisk skriving er det viktig å referere sine kilder. Her på fakultetet er det vanlig å bruke APA sin referencing style, og en god guide til denne finnes her. Hva skal refereres? Alle begreper som brukes fra pensum, alle fakta som presenteres og naturligvis alle sitater og gjengivelser av andres stoff. På slutten av analysen skal det være en referanseliste.

For eksempel, når dere snakker om bruksmessig funksjonalitet er dette hentet fra Digitaler Verdner. Dere bør da definere hva som menes med bruksmessig funksjonalitet i den artikkelen, samt referere til artikkelen. Et fakta mange bruker, er at når vi leser en webside, ser vi først på midten, så til sidene osv. Hvor kommer dette fra? (Bortsett fra Jill) Dersom dere skal bruke dette i analysen, bør dere finne undersøkelsen dere refererer til, og referere til den. Det samme gjelder for tilsvarende begreper og fakta.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

En blogg kan være et godt verktøy for en som i litt for stor grad glemmer de små og store tingene som utgjør livet. Dette er min reserve- hukommelse.