Sunday, July 03, 2005

Granvin nå, hva blir neste?

At det ikke er noen dans på roser å bli slaktet på norske og europeiske slakterier er gammelt nytt. De siste årene har media sporadisk rettet søkelyset mot den til tider hårreisende behandlingen dyrene får under transport/slakt, noe som har ført til en økt bevisstgjøring blant folk og myndigheter om behovet for et grundig regelverk omkring disse rutinene. I lys av dette er det ekstra tankevekkende at man har besluttet å legge ned Granvin slakteri. Slakteriet i Granvin var det siste i Hordaland, og dyrene skal nå i stedet fraktes til Stavanger. I følge dn oppgis krav om effektivisering som årsak for nedleggingen.

Det er bekymringsverdig dersom utviklingen går i retning av et landbruk slik vi finner det i Europa/USA. Her er dyrevelferd nærmest ikke-eksisterende, og profitt synes å være eneste hensyn. Dermed ender man opp med fabrikkgårder og dyr som transporteres over flere landegrenser for å bli slaktet. Ikke bare lider dyr og miljø under dette landbruksparadigmet, men "sideeffektene" av denne tankegangen har i tillegg gjort seg utslag i fenomener som BSE (kugalskap) og skrapesyke, som igjen har utløst tilfeller av Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS) hos mennesker.

Man kan ane en mottrend til industrigårdsdrift i den økte fremveksten av økologisk produsert mat. I og med at denne maten ikke er fremdyrket på bekostning av miljø og dyrehelse er den naturligvis dyrere enn industrielt produsert mat, og siden media elsker å sette billigere mat på dagsorden, er det fremdeles gode vekstvillkår for den tankegangen Gilde presenterer ved bl.a nedleggingen av Granvin slakteri.

Det er derfor ekstra viktig at vi som forbrukere viser vilje til å bruke av vår økonomiske overflod på matprodukter som er produsert under etisk forsvarlige forhold. Vi har råd til det. Det er bare viljen det står/faller på.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

En blogg kan være et godt verktøy for en som i litt for stor grad glemmer de små og store tingene som utgjør livet. Dette er min reserve- hukommelse.