Wednesday, March 16, 2005

Øvingstimen på fredag

I øvingstimen på fredag blir det gjennomgang av grunnleggende bruk av Dreamweaver. Send meg gjerne spørsmål hvis dere har noe konkret dere lurer på i Dreamweaver!

Wednesday, March 09, 2005

Akademisk skriving

I øvingstimen i dag gikk jeg gjennom en del punkter for hvordan akademisk skriving bør gjøres. Listen jeg tok opp er som følger:
  1. Bruk referanser! Mange av utkastene jeg har fått inn, mangler referanser. Det er ikke så nøye hvilken referansestil dere bruker, men finn en stil og hold dere til den. UiB har her en side med generelle retningslinjer for referering. Der finnes også en link til en norsk guide til referering.
  2. Definer begrepene! Når dere bruker begreper fra pensum eller andre steder, må dere gi en kort definisjon av hva begrepene betyr, samt referere til kilden. Dere kan ikke gå ut fra at sensor har lest de samme bøkene dere har lest.
  3. Argumenter! Ikke bare beskriv poenget, forklar også hvorfor det er et poeng i forhold til problemstillingen du har valgt.
  4. Formuleringer som "jeg tror", "jeg synes", "dette er kjempebra" o.l bør unngås. Forsøk heller å argumentere saklig.
  5. Bruk tid på å formulere en god problemstilling. Formuler den gjerne som et spørsmål, og besvar spørsmålet gjennom analysen. Da er det lettere å holde seg til saken. Husk også på å konkludere i henhold til problemstillingen.
  6. Ikke vær en reklame for nettstedet! Vær kritisk og analytisk. Dere må gjerne være positive til nettstedet, men vær saklig og argumenterende. Husk at hovedpoenget ikke er å vurdere om nettstedet er godt eller dårlig, men å foreta en analyse ut fra en bestemt problemstilling.
  7. Vær heller ikke sarkastisk. Det kan være lett å bli revet med, men forsøk å holde dere til saklig kritikk.

Jeg fikk inntrykk av at noen ønsker å bruke en mer personlig tone i analysen, a la det Jill bruker i How I was played by Online Caroline. Dere står fritt til å bruke denne sjangeren dersom dere ønsker det, men vær obs på at dette en sjanger som er svært vanskelig å beherske, og jeg tror det er lurt å være trygg på den formelle akademiske sjangeren før man gir seg i kast med den personlige. Det er mange fallgruver her, og det er fort gjort å blande det saklige personlige med det usaklige personlige. Vær derfor ekstra obs på at dere er saklig og analytisk dersom dere velger denne sjangeren.

Tuesday, March 08, 2005

Referanser

I akademisk skriving er det viktig å referere sine kilder. Her på fakultetet er det vanlig å bruke APA sin referencing style, og en god guide til denne finnes her. Hva skal refereres? Alle begreper som brukes fra pensum, alle fakta som presenteres og naturligvis alle sitater og gjengivelser av andres stoff. På slutten av analysen skal det være en referanseliste.

For eksempel, når dere snakker om bruksmessig funksjonalitet er dette hentet fra Digitaler Verdner. Dere bør da definere hva som menes med bruksmessig funksjonalitet i den artikkelen, samt referere til artikkelen. Et fakta mange bruker, er at når vi leser en webside, ser vi først på midten, så til sidene osv. Hvor kommer dette fra? (Bortsett fra Jill) Dersom dere skal bruke dette i analysen, bør dere finne undersøkelsen dere refererer til, og referere til den. Det samme gjelder for tilsvarende begreper og fakta.

En blogg kan være et godt verktøy for en som i litt for stor grad glemmer de små og store tingene som utgjør livet. Dette er min reserve- hukommelse.